Saturday, August 14, 2010


SENSE ORGANS/ਇੰਦ੍ਰੀ

ABSTRACT

Sense organs/ਇੰਦ੍ਰੀ – Passion- ਸਰੀਰਕ ਇੰਦਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਾਮ-ਚੇਸ਼ਟਾ, ਕਾਮ ਵਾਸਨਾ Imdriya- organ of sense or action. There are ten sense organs in the body; Five for knowledge (ਗ੍ਯਾਨ ਇੰਦ੍ਰਿਯ) and Five for senses or action (ਕਰਮ ਇੰਦ੍ਰਿਯ).
  1. Knowledge/Sense (ਗ੍ਯਾਨ ਇੰਦ੍ਰਿਯ) eyes (lust), nose (fragrance), ears (To hear false things), tongue (Taste) and Skin (Touch).
  2. Action (ਕਰਮ ਇੰਦ੍ਰਿਯ). Hands, Feet, Mouth, Anus/Rectum, Sex/gender/the male organ of generation (Bad action/infidelity).
Mahan Kosh; . ਸ਼ਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰਲੇ ਕਾਰਜ-ਸੰਗ੍ਯਾ- ਸ਼ਬਦ ਸਪਰਸ਼ ਆਦਿਕ ਵਿਸਿ ਆਂ ਦਾ ਗ੍ਯਾਨ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੂਖਮ ਅਤੇ ਅਸਥੂਲ ਅੰਗ੨. ਉਹ ਸ਼ਕਤਿ ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਾਹਰਲੇ ਵਿਸਿ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਵਿਦ੍ਵਾਨਾਂ ਨੇ ਇੰਦ੍ਰੀਆਂ ਦੇ ਦੋ ਭਾਗ ਕੀਤੇ ਹਨ. ਪੰਜ ਗ੍ਯਾਨੇਂਦ੍ਰਿਯ, ਅਤੇ ਪੰਜ ਕਰਮੇਂਦ੍ਰਿਯ. ਕਿਤਨਿਆਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅੰਤਹਕਰਣ ਮਿਲਾਕੇ ਗਿਆਰਾਂ ਇੰਦ੍ਰੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹਨ.ਇੰਦ੍ਰੀ ਏਕਾਦਸ਼ ਪਰਕਾਰਾ”. (ਨਾਪ੍ਰ) ਦਸ ਇੰਦ੍ਰੀ ਕਰਿ ਰਾਖੈ ਵਾਸਿ”. (ਗਉ ਅਃ ਮਃ ੫) ਦੇਖੋ, ਗ੍ਯਾਨ ਇੰਦ੍ਰਿਯ ਅਤੇ ਕਰਮ ਇੰਦ੍ਰਿਯ੩. ਲਿੰਗ. ਜਨਨੇਂਦ੍ਰਿਯ ਉਪਸ੍‍ਥ੪. ਤੁਚਾ. ਸਪਰਸ਼ ਦੀ ਇੰਦ੍ਰੀ. ਨੈਨੂ ਨਕਟੂ ਸ੍ਰਵਨੂ ਰਸਪਤਿ ਇੰਦ੍ਰੀ ਕਹਿਆ ਨ ਮਾਨਾ”. (ਮਾਰੂ ਕਬੀਰ) ਨੇਤ੍ਰ ਨੱਕ ਕੰਨ ਜੀਭ ਅਤੇ ਤੁਚਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਮੰਨਿਆਂ.

                         ------------------------------------------------------

The word ਇੰਦ੍ਰੀ meaning sense organs, which has been used in AGGS by Gurus and Bhagats alike advising to control these, which is necessary to progress on the spiritual path;

ਅਗਨਿ ਪਾਣੀ ਬੋਲੈ ਭੜਵਾਉ
ਜਿਹਵਾ ਇੰਦ੍ਰੀ ਏਕੁ ਸੁਆਉ
ਦਿਸਟਿ ਵਿਕਾਰੀ ਨਾਹੀ ਭਉ ਭਾਉ
ਆਪੁ ਮਾਰੇ ਤਾ ਪਾਏ ਨਾਉ
Agan pāṇī bolai bẖaṛvā▫o. Jihvā inḏrī ėk su­ā­o. Ḏisat vikārī nāhī bẖa▫o bẖā▫o. Āp māre ṯā pā▫e nā▫o.

Fire and water join together, and the breath roars in its fury! The tongue and the sex organs seek taste. The eyes which look upon corruption do not know the Love and the Fear of God. Conquering self-conceit, one obtains the Name.-----Guru Nanak, Raag Gauri, AGGS, Page, 153-5


ਤਗੁ ਨ ਇੰਦ੍ਰੀ ਤਗੁ ਨ ਨਾਰੀ
ਭਲਕੇ ਥੁਕ ਪਵੈ ਨਿਤ ਦਾੜੀ ॥
ਤਗੁ ਨ ਪੈਰੀ ਤਗੁ ਨ ਹਥੀ ॥
ਤਗੁ ਨ ਜਿਹਵਾ ਤਗੁ ਨ ਅਖੀ ॥
Ŧag na inḏrī ṯag na nārī. Bẖalke thuk pavai niṯ ḏāṛī.Ŧag na pairī ṯag na hathī.Ŧag na jihvā ṯag na akẖī.

There is no sacred thread for the sexual organ, and no thread for woman The man's beard is spat upon daily. There is no sacred thread for the feet, and no thread for the hands; no thread for the tongue, and no thread for the eyes.-----Guru Nanak, Raag Asa, AGGS, Page, 471-9

ਜਿਹਵਾ ਇੰਦ੍ਰੀ ਸਾਦਿ ਲੋੁਭਾਨਾ
ਪਸੂ ਭਏ ਨਹੀ ਮਿਟੈ ਨੀਸਾਨਾ ॥੬॥
Jihvā inḏrī sāḏ lobẖānā. Pasū bẖa▫e nahī mitai nīsānā. ||6||


You are lured by the tastes of the tongue and sex organs. You have become a beast; this sign cannot be erased. ||6||-----Guru Nanak, Raag Ramkali, AGGS, Page, 903-14

ਜਿਸੁ ਅੰਤਰਿ ਪ੍ਰੀਤਿ ਲਗੈ ਸੋ ਮੁਕਤਾ ॥
ਇੰਦ੍ਰੀ ਵਸਿ ਸਚ ਸੰਜਮਿ ਜੁਗਤਾ
ਗੁਰ ਕੈ ਸਬਦਿ ਸਦਾ ਹਰਿ ਧਿਆਏ ਏਹਾ ਭਗਤਿ ਹਰਿ ਭਾਵਣਿਆ ॥੭॥
Jis anṯar parīṯ lagai so mukṯā. Inḏrī vas sacẖ sanjam jugṯā. Gur kai sabaḏ saḏā har ḏẖi▫ā▫e ehā bẖagaṯ har bẖāvṇi▫ā. ||7||


Those whose inner beings are attached to God's Love are liberated. They control their sexual desires, and their lifestyle is the self-discipline of Truth. Through the Word of the Guru's Sabd, they meditate forever on God. This devotional worship is pleasing to God. ||7||-----Guru Amar Das, Raag Majh, AGGS, Page, 122-4


ਸਿਧਾ ਕੇ ਆਸਣ ਜੇ ਸਿਖੈ ਇੰਦ੍ਰੀ ਵਸਿ ਕਰਿ ਕਮਾਇ
ਮਨ ਕੀ ਮੈਲੁ ਨ ਉਤਰੈ ਹਉਮੈ ਮੈਲੁ ਨ ਜਾਇ ॥੨॥
Siḏẖā kė āsaṇ jė sikẖai inḏrī vas kar kamā­ė Man kī mail na uṯrai ha▫umai mail na jā▫e. ||2||.

Even if one learns the Yogic postures of the Siddhas, and holds his sexual energy in check, still, the filth of the mind is not removed, and the filth of egotism is not eliminated. ||2-----Guru Amar Das, Raag Vadhans, AGGS, Page, 558-11


ਮਨੂਆ ਦਹ ਦਿਸ ਧਾਵਦਾ ਓਹੁ ਕੈਸੇ ਹਰਿ ਗੁਣ ਗਾਵੈ ॥
ਇੰਦ੍ਰੀ ਵਿਆਪਿ ਰਹੀ ਅਧਿਕਾਈ ਕਾਮੁ ਕ੍ਰੋਧੁ ਨਿਤ ਸੰਤਾਵੈ
Manū▫ā ḏah ḏis ḏẖāvḏā oh kaise har guṇ gāvai. Inḏrī vi­āp rahī aḏẖikā­ī kām kroḏẖ niṯ sanṯāvai.

Mind wanders in the ten directions - how can one sing the Glorious Praises of God? The sensory organs are totally engrossed in sensuality; sexual desire and anger constantly afflict him.-----Guru Amar Das, Raag Vadhans, AGGS, Page, 565-8

ਇੰਦ੍ਰੀ ਧਾਤੁ ਸਬਲ ਕਹੀਅਤ ਹੈ ਇੰਦ੍ਰੀ ਕਿਸ ਤੇ ਹੋਈ
ਆਪੇ ਖੇਲ ਕਰੈ ਸਭਿ ਕਰਤਾ ਐਸਾ ਬੂਝੈ ਕੋਈ ॥੩॥
Inḏrī ḏẖāṯ sabal kahī­aṯ hai inḏrī kis ṯė ho­ī Āpe kẖel karai sabẖ karṯā aisā būjẖai ko▫ī. ||3||.


Sexual desires are so strong and compelling; where has this sexual desire come from? The Creator Itself stages all the plays; how rare are those who realize this. ||3||-----Guru Amar Das, Raag Maru, AGGS, Page, 993-15

ਅਨੇਕ ਜਤਨ ਕਰੇ ਇੰਦ੍ਰੀ ਵਸਿ ਨ ਹੋਈ
ਕਾਮਿ ਕਰੋਧਿ ਜਲੈ ਸਭੁ ਕੋਈ ॥
ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵੇ ਮਨੁ ਵਸਿ ਆਵੈ ਮਨ ਮਾਰੇ ਮਨਹਿ ਸਮਾਇਦਾ ॥੧੫॥
Anėk jaṯan karė inḏrī vas na ho­ī Kām karoḏẖ jalai sabẖ ko▫ī.Saṯgur seve man vas āvai man māre manėh samā▫iḏā. ||15||

Making countless efforts, sexual desire is not overcome. Everyone is burning in the fires of sexuality and anger. Serving the True Guru, one brings his mind under control; conquering his mind, he merges in the Mind of God. ||15||-----Guru Amar Das, Raag Maru, AGGS, Page, 1062-13

ਇੰਦ੍ਰੀ ਪੰਚ ਪੰਚੇ ਵਸਿ ਆਣੈ ਖਿਮਾ ਸੰਤੋਖੁ ਗੁਰਮਤਿ ਪਾਵੈ
ਸੋ ਧਨੁ ਧਨੁ ਹਰਿ ਜਨੁ ਵਡ ਪੂਰਾ ਜੋ ਭੈ ਬੈਰਾਗਿ ਹਰਿ ਗੁਣ ਗਾਵੈ ॥੩॥
Inḏrī pancẖ pancẖė vas āṇai kẖimā sanṯokẖ gurmaṯ pāvai. So ḏẖan ḏẖan har jan vad pūrā jo bẖai bairāg har guṇ gāvai. ||3||
Whoever overpowers the five sense organs is blessed with forgiveness, patience and contentment, through the Guru's Teachings. Blessed, blessed, perfect and great is that humble servant of God, who is inspired by the Fear of God and detached love, to sing the Glorious Praises of God. ||3||-----Guru Amar Das, Raag Parbhati, AGGS, Page, 1334-16

ਪਚੈ ਪਤੰਗੁ ਮ੍ਰਿਗ ਭ੍ਰਿੰਗ ਕੁੰਚਰ ਮੀਨ ਇਕ ਇੰਦ੍ਰੀ ਪਕਰਿ ਸਘਾਰੇ
ਪੰਚ ਭੂਤ ਸਬਲ ਹੈ ਦੇਹੀ ਗੁਰੁ ਸਤਿਗੁਰੁ ਪਾਪ ਨਿਵਾਰੇ ॥੨॥
Pacẖai paṯang marig bẖaring kuncẖar mīn ik inḏrī pakar sagẖārė. Pancẖ bẖūṯ sabal hai ḏehī gur saṯgur pāp nivāre. ||2||

The moth, the deer, the bumble bee, the elephant and the fish are ruined, each by the one passion that controls them. The five powerful demons are in the body; the Guru, the True Guru turns out these sins. ||2||-----Guru Ram Das, Raag Nat, AGGS, Page, 983-10

ਇੰਦ੍ਰੀ ਦਸੇ ਦਸੇ ਫੁਨਿ ਧਾਵਤ ਤ੍ਰੈ ਗੁਣੀਆ ਖਿਨੁ ਨ ਟਿਕਾਵੈਗੋ
ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਚੈ ਵਸਗਤਿ ਆਵੈ ਮੋਖ ਮੁਕਤਿ ਸੋ ਪਾਵੈਗੋ ॥੩॥
Inḏrī ḏasė ḏasė fun ḏẖāvaṯ ṯarai guṇī­ā kẖin na tikāvaigo. Saṯgur parcẖai vasgaṯ āvai mokẖ mukaṯ so pāvaigo. ||3||

There are ten organs of sense and action; the ten wander unrestrained. Under the influence of the three dispositions, they are not stable, even for an instant. Coming in contact with the True Guru, they are brought under control; then, salvation and liberation are attained. ||3||-----Guru Ram Das, Raag Kanrha, AGGS, Page, 1310-7
ਬੇਬਰਜਤ ਬੇਦ ਸੰਤਨਾ ਉਆਹੂ ਸਿਉ ਰੇ ਹਿਤਨੋ ॥
ਹਾਰ ਜੂਆਰ ਜੂਆ ਬਿਧੇ ਇੰਦ੍ਰੀ ਵਸਿ ਲੈ ਜਿਤਨੋ
Bebarjaṯ beḏ sanṯnā u▫āhū si▫o re hiṯno. Hār jū­ār jū­ā biḏẖė inḏrī vas lai jiṯno.

That which is forbidden by the Vedas and the Saints - with that, you are in love. Like the gambler losing the game of chance, you are held in the power of sensory desires. -----Guru Arjan, Raag Gauri, AGGS, Page, 212-5
                                                 ਦਸ ਇੰਦ੍ਰੀ ਕਰਿ ਰਾਖੈ ਵਾਸਿ
ਤਾ ਕੈ ਆਤਮੈ ਹੋਇ ਪਰਗਾਸੁ ॥੧॥
Ḏas inḏrī kar rākẖai vās Ŧā kai āṯmai ho▫e pargās. ||1||

They keep the ten organs under their control; their souls are enlightened. ||1||-----Guru Arjan, Raag Gauri, AGGS, Page, 236-14
ਇੰਦ੍ਰੀ ਜਿਤ ਪੰਚ ਦੋਖ ਤੇ ਰਹਤ
ਨਾਨਕ ਕੋਟਿ ਮਧੇ ਕੋ ਐਸਾ ਅਪਰਸ ॥੧॥
Inḏrī jiṯ pancẖ ḏokẖ ṯė rahat Nānak kot maḏẖe ko aisā apras. ||1||

Who conquers his sexual instincts and is free of the five sinful passions - O Nanak, among millions, there is scarcely one such 'touch-nothing Saint'. ||1||-----Guru Arjan, Raag Gauri, AGGS, Page, 274-6

ਏਕਾਦਸੀ ਨਿਕਟਿ ਪੇਖਹੁ ਹਰਿ ਰਾਮੁ ॥
ਇੰਦ੍ਰੀ ਬਸਿ ਕਰਿ ਸੁਣਹੁ ਹਰਿ ਨਾਮੁ
ਮਨਿ ਸੰਤੋਖੁ ਸਰਬ ਜੀਅ ਦਇਆ ॥
ਇਨ ਬਿਧਿ ਬਰਤੁ ਸੰਪੂਰਨ ਭਇਆ ॥
Ėkāḏasī nikat pekẖahu har rām.Inḏrī bas kar suṇhu har nām. Man sanṯokẖ sarab jī▫a ḏa▫i▫ā. In biḏẖ baraṯ sampūran bẖa▫i▫ā.

The eleventh day of the lunar cycle: Behold God, near at hand. Subdue the desires of your sexual organs, and listen to the God's Name. Let your mind be content, and be kind to all beings. In this way, your fast will be successful.-----Guru Arjan, Raag Gauri, AGGS, Page, 299-3

ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਅਰੁ ਲੋਭ ਮੋਹ ਇਹ ਇੰਦ੍ਰੀ ਰਸਿ ਲਪਟਾਧੇ
ਦੀਈ ਭਵਾਰੀ ਪੁਰਖਿ ਬਿਧਾਤੈ ਬਹੁਰਿ ਬਹੁਰਿ ਜਨਮਾਧੇ ॥੩॥
Kām kroḏẖ ar lobẖ moh ih inḏrī ras laptāḏẖė Ḏī▫ī bẖavārī purakẖ biḏẖāṯai bahur bahur janmāḏẖe. ||3||.


Your senses are beguiled by sensual pleasures of sex, by anger, greed and emotional attachment. The All-powerful Architect of Destiny has ordained that you shall be reincarnated over and over again. ||3||-----Guru Arjan, Raag Asa, AGGS, Page, 403-1

ਕਨਿਕ ਕਾਮਿਨੀ ਸੇਜ ਸੋਹਨੀ ਛੋਡਿ ਖਿਨੈ ਮਹਿ ਜਾਵਤ ਹੇ ॥
ਉਰਝਿ ਰਹਿਓ ਇੰਦ੍ਰੀ ਰਸ ਪ੍ਰੇਰਿਓ ਬਿਖੈ ਠਗਉਰੀ ਖਾਵਤ ਹੇ
ਤ੍ਰਿਣ ਕੋ ਮੰਦਰੁ ਸਾਜਿ ਸਵਾਰਿਓ ਪਾਵਕੁ ਤਲੈ ਜਰਾਵਤ ਹੇ ॥
ਐਸੇ ਗੜ ਮਹਿ ਐਠਿ ਹਠੀਲੋ ਫੂਲਿ ਫੂਲਿ ਕਿਆ ਪਾਵਤ ਹੇ ॥੨॥
Kanik kāminī sej sohnī cẖẖod kẖinai mėh jāvaṯ he. Urajẖ rahi­o inḏrī ras parėri­o bikẖai ṯẖag­urī kẖāvaṯ hė Ŧariṇ ko manḏar sāj savāri▫o pāvak ṯalai jarāvaṯ he.Aise gaṛ mėh aiṯẖ haṯẖīlo fūl fūl ki▫ā pāvaṯ he. ||2||.

You shall have to leave behind your gold, your woman and your beautiful bed; you shall have to depart in an instant. You are entangled in the lures of sexual pleasures, and you are eating poisonous drugs. You have built and adorned a palace of straw, and under it, you light a fire. Sitting all puffed-up in such a castle, you stubborn-minded fool, what do you think you will gain? ||2|| -----Guru Arjan, Raag Bilawal, AGGS, Page, 821-18

ਜਿਉ ਮੈਗਲੁ ਇੰਦ੍ਰੀ ਰਸਿ ਪ੍ਰੇਰਿਓ ਤੂ ਲਾਗਿ ਪਰਿਓ ਕੁਟੰਬਾਇਲੇ
ਜਿਉ ਪੰਖੀ ਇਕਤ੍ਰ ਹੋਇ ਫਿਰਿ ਬਿਛੁਰੈ ਥਿਰੁ ਸੰਗਤਿ ਹਰਿ ਹਰਿ ਧਿਆਇਲੇ ॥੨॥
Ji­o maigal inḏrī ras parėri­o ṯū lāg pari­o kutambā­ilė Ji▫o pankẖī ikaṯar ho▫e fir bicẖẖurai thir sangaṯ har har ḏẖi▫ā▫ile. ||2||.


Like the elephant, driven by sexual desire, you are attached to your family. People are like birds that come together, and fly apart again; you shall become stable and steady, only when you meditate on the God, in the Company of the Holy. ||2||-----Guru Arjan, Raag Gond, AGGS, Page, 862-9

ਗੁਰਮਤੀ ਸਭਿ ਰਸ ਭੋਗਦਾ ਵਡਾ ਆਖਾੜਾ ॥
ਸਭਿ ਇੰਦ੍ਰੀਆ ਵਸਿ ਕਰਿ ਦਿਤੀਓ ਸਤਵੰਤਾ ਸਾੜਾ
Gurmaṯī sabẖ ras bẖogḏā vadā ākẖāṛā. Sabẖ inḏrī­ā vas kar ḏiṯī­o saṯvanṯā sāṛā.


Through the Guru's Teachings, I enjoy all the pleasures in the great world-arena. The True Immortal God has brought all my senses and organs under my control.-----Guru Arjan, Raag Maru, AGGS, Page, 1097-19 
ਸਭੇ ਵਖਤ ਸਭੇ ਕਰਿ ਵੇਲਾ ॥
ਖਾਲਕੁ ਯਾਦਿ ਦਿਲੈ ਮਹਿ ਮਉਲਾ ॥
ਤਸਬੀ ਯਾਦਿ ਕਰਹੁ ਦਸ ਮਰਦਨੁ ਸੁੰਨਤਿ ਸੀਲੁ ਬੰਧਾਨਿ ਬਰਾ
Sabẖe vakẖaṯ sabẖe kar velā.Kẖālak yāḏ ḏilai mėh ma▫ulā.Ŧasbī yāḏ karahu ḏas marḏan sunaṯ sīl banḏẖān barā.

Always, at every moment, remember God, the Creator within your heart. Let your meditation beads be the subjugation of the ten senses. Let good conduct and self-restraint be your circumcision.-----Guru Arjan Raag Maru, AGGS, Page, 1084-2

ਦੇਹੀ ਗਾਵਾ ਜੀਉ ਧਰ ਮਹਤਉ ਬਸਹਿ ਪੰਚ ਕਿਰਸਾਨਾ ॥
ਨੈਨੂ ਨਕਟੂ ਸ੍ਰਵਨੂ ਰਸਪਤਿ ਇੰਦ੍ਰੀ ਕਹਿਆ ਨ ਮਾਨਾ
Ḏehī gāvā jī▫o ḏẖar mahṯa▫o basėh pancẖ kirsānā. Nainū naktū sarvanū raspaṯ inḏrī kahi­ā na mānā.


The body is a village, and the soul is the owner and farmer; the five farm-hands live there. The eyes, nose, ears, tongue and sensory organs of touch do not obey any order.-----Kabir, Raag Maru, AGGS, Page, 1104-8
                                       ਜਿਹਬਾ ਜੂਠੀ ਬੋਲਤ ਜੂਠਾ ਕਰਨ ਨੇਤ੍ਰ ਸਭਿ ਜੂਠੇ ॥
ਇੰਦ੍ਰੀ ਕੀ ਜੂਠਿ ਉਤਰਸਿ ਨਾਹੀ ਬ੍ਰਹਮ ਅਗਨਿ ਕੇ ਲੂਠੇ
Jihbā jūṯẖī bolaṯ jūṯẖā karan neṯar sabẖ jūṯẖe. Inḏrī kī jūṯẖ uṯras nāhī barahm agan kė lūṯẖė.

The tongue is impure, and its speech is impure. The eyes and ears are totally impure. The impurity of the sexual organs does not depart; the Brahmin is burnt by the fire.-----Kabir, Raag Basant Hindole, AGGS, Page, 1195-7

ਸੁਆਦ ਲੁਭਤ ਇੰਦ੍ਰੀ ਰਸ ਪ੍ਰੇਰਿਓ ਮਦ ਰਸ ਲੈਤ ਬਿਕਾਰਿਓ ਰੇ
ਕਰਮ ਭਾਗ ਸੰਤਨ ਸੰਗਾਨੇ ਕਾਸਟ ਲੋਹ ਉਧਾਰਿਓ ਰੇ ॥੩॥
Su­āḏ lubẖaṯ inḏrī ras parėri­o maḏ ras laiṯ bikāri­o rė. Karam bẖāg sanṯan sangāne kāsat loh uḏẖāri▫o re. ||3||

Those who are deluded by sensual pleasures, who are tempted by sexual delights and enjoy wine, are corrupt.  But those who, through destiny and good karma, join the Society of the Saints, float over the ocean, like iron attached to wood. ||3||-----Kabir, Raag Gauri, AGGS, Page, 335-15

ਇਆ ਧਨ ਜੋਬਨ ਅਰੁ ਸੁਤ ਦਾਰਾ ਪੇਖਨ ਕਉ ਜੁ ਦਇਓ ॥
ਤਿਨ ਹੀ ਮਾਹਿ ਅਟਕਿ ਜੋ ਉਰਝੇ ਇੰਦ੍ਰੀ ਪ੍ਰੇਰਿ ਲਇਓ
I▫ā ḏẖan joban ar suṯ ḏārā pekẖan ka▫o jo da▫i▫o. Ŧin hī māhi atak jo urjẖė inḏrī parėr la­i­o.

This wealth, youth, children and spouse which God has given you - this is all just a passing show. Those who are caught and entangled in these are carried away by sensual desire.
-----Kabir, Raag Gauri, AGGS, Page, 336-16

ਪਾਂਚਉ ਇੰਦ੍ਰੀ ਨਿਗ੍ਰਹ ਕਰਈ
ਪਾਪੁ ਪੁੰਨੁ ਦੋਊ ਨਿਰਵਰਈ ॥
Pāʼncẖa­o inḏrī nigreh kar­ī. Pāp punn ḏo­ū nirvar­ī.

One who controls his five senses rises above both sin and virtue.-----Kabir, Raag Gauri, AGGS, Page, 341-17
ਸ੍ਰਵਨਨ ਬਿਕਲ ਭਏ ਸੰਗਿ ਤੇਰੇ ਇੰਦ੍ਰੀ ਕਾ ਬਲੁ ਥਾਕਾ
ਚਰਨ ਰਹੇ ਕਰ ਢਰਕਿ ਪਰੇ ਹੈ ਮੁਖਹੁ ਨ ਨਿਕਸੈ ਬਾਤਾ ॥੩॥
Saravnan bikal bẖa­ė sang ṯėrė inḏrī kā bal thākā. Cẖaran rahe kar dẖarak pare hai mukẖahu na niksai bāṯā. ||3||

The ears, your companions, have gone deaf, and the power of your sense organs is exhausted. Your feet have failed, your hands have gone limp, and no words issue forth from your mouth. ||3||-----Kabir, Raag Asa, AGGS, Page, 480-13

ਤਸਕਰੁ ਸੋਇ ਜਿ ਤਾਤਿ ਨ ਕਰੈ
ਇੰਦ੍ਰੀ ਕੈ ਜਤਨਿ ਨਾਮੁ ਉਚਰੈ
ਕਹੁ ਕਬੀਰ ਹਮ ਐਸੇ ਲਖਨ
ਧੰਨੁ ਗੁਰਦੇਵ ਅਤਿ ਰੂਪ ਬਿਚਖਨ
Ŧaskar so¬ė je ṯāṯ na karai. Inḏrī kai jaṯan nām ucẖrai.Kaho Kabīr ham aise lakẖan. Ḏẖan gurḏev aṯ rūp bicẖkẖan.

He alone is a thief, who is above envy, and who uses his sense organs to chant the God's Name. Says Kabir, these are the qualities of the one I know as my Blessed Divine Guru, who is the most beautiful and wise.-----Kabir, Raag Gond, AGGS, Page, 872-19

ਸਗਲ ਧਰਮ ਅਛਿਤਾ
ਗੁਰ ਗਿਆਨ ਇੰਦ੍ਰੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ
ਖਟੁ ਕਰਮ ਸਹਿਤ ਰਹਤਾ
Sagal ḏẖaram acẖẖiṯā. Gur gi­ān inḏrī ḏariṛ­ṯā. Kẖat karam sahiṯ rahṯā.

Completing all religious rituals, restraining sexual passion by the spiritual wisdom given by the Guru, and performing the six rituals.----Namdev, Raag Gond, AGGS, Page, 873-11

ਜਾਨਿ ਅਜਾਨ ਭਏ ਹਮ ਬਾਵਰ ਸੋਚ ਅਸੋਚ ਦਿਵਸ ਜਾਹੀ
ਇੰਦ੍ਰੀ ਸਬਲ ਨਿਬਲ ਬਿਬੇਕ ਬੁਧਿ ਪਰਮਾਰਥ ਪਰਵੇਸ ਨਹੀ
Jān ajān bẖa▫e ham bāvar socẖ asocẖ ḏivas jāhī. Inḏrī sabal nibal bibėk buḏẖ parmārath parvės nahī.

We do not know what we need to know, and we have become insane. We do not consider what we should consider; our days are passing away. Our passions are strong, and our discriminating intellect is weak; we have no access to the supreme objective.-----Ravidas, Raag Sorath, AGGS, Page, 658-11

ਜਾਗਤੁ ਰਹੈ ਨ ਅਲੀਆ ਭਾਖੈ
ਪਾਚਉ ਇੰਦ੍ਰੀ ਬਸਿ ਕਰਿ ਰਾਖੈ
ਗੁਰ ਕੀ ਸਾਖੀ ਰਾਖੈ ਚੀਤਿ
ਮਨੁ ਤਨੁ ਅਰਪੈ ਕ੍ਰਿਸਨ ਪਰੀਤਿ
Jāgaṯ rahai na alī▫ā bẖākẖai. Pācẖa­o inḏrī bas kar rākẖai. Gur kī sākẖī rākẖai cẖīṯ. Man ṯan arpai krisan parīṯ.

Who remains awake, does not lie keeps the five sensory organs under his control, cherishes in his consciousness the Guru's Teachings, and dedicates his mind and body to the Love of God.-----Beni, Raag Ramkali, AGGS, Page, 974-13

Conclusion:

ਦਸ ਬੈਰਾਗਨਿ ਮੋਹਿ ਬਸਿ ਕੀਨ੍ਹ੍ਹੀ ਪੰਚਹੁ ਕਾ ਮਿਟ ਨਾਵਉ
ਸਤਰਿ ਦੋਇ ਭਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰਿ ਬਿਖੁ ਕਉ ਮਾਰਿ ਕਢਾਵਉ
ਪਾਛੈ ਬਹੁਰਿ ਨ ਆਵਨੁ ਪਾਵਉ
ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਘਟ ਤੇ ਉਚਰਉ ਆਤਮ ਕਉ ਸਮਝਾਵਉ ਰਹਾਉ
ਬਜਰ ਕੁਠਾਰੁ ਮੋਹਿ ਹੈ ਛੀਨਾਂ ਕਰਿ ਮਿੰਨਤਿ ਲਗਿ ਪਾਵਉ
ਸੰਤਨ ਕੇ ਹਮ ਉਲਟੇ ਸੇਵਕ ਭਗਤਨ ਤੇ ਡਰਪਾਵਉ
ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਤਬ ਹੀ ਛੂਟਉ ਜਉ ਮਾਇਆ ਨਹ ਲਪਟਾਵਉ
ਮਾਇਆ ਨਾਮੁ ਗਰਭ ਜੋਨਿ ਕਾ ਤਿਹ ਤਜਿ ਦਰਸਨੁ ਪਾਵਉ
ਇਤੁ ਕਰਿ ਭਗਤਿ ਕਰਹਿ ਜੋ ਜਨ ਤਿਨ ਭਉ ਸਗਲ ਚੁਕਾਈਐ
ਕਹਤ ਨਾਮਦੇਉ ਬਾਹਰਿ ਕਿਆ ਭਰਮਹੁ ਇਹ ਸੰਜਮ ਹਰਿ ਪਾਈਐ
Ḏas bairāgan mohi bas kīnĥī pancẖahu kā mit nāva▫o. Saṯar ḏo▫e bẖare amriṯ sar bikẖ ka▫o mār kadẖāva▫o. ||1|| Pācẖẖai bahur na āvan pāva▫o. Amriṯ baṇī gẖat ṯe ucẖara▫o āṯam ka▫o samjẖāva▫o. ||1|| rahā▫o. Bajar kuṯẖār mohi hai cẖẖīnāʼn kar minaṯ lag pāva▫o. Sanṯan ke ham ulte sevak bẖagṯan ṯe darpāva▫o. ||2|| Ih sansār ṯe ṯab hī cẖẖūta▫o ja▫o mā▫i▫ā nah laptāva▫o. Mā▫i▫ā nām garabẖ jon kā ṯih ṯaj ḏarsan pāva▫o. ||3|| Iṯ kar bẖagaṯ karahi jo jan ṯin bẖa▫o sagal cẖukẖā▫ī▫ai. Kahaṯ nāmḏe▫o bāhar ki▫ā bẖarmahu ih sanjam har pā▫ī▫ai.

I have restrained the ten sensory organs and erased every trace of the five evil passions. I have filled the seventy-two blood vessels of the heart with Ambrosial Nectar, and drained out the poison. I shall not allow the poison to return again. I chant the Ambrosial Word from the depths of my heart, and I have instructed my conscience not to attach to the worldly things. ||1||Pause|| I have destroyed worldly love with an axe of adamant and implored the Guru by falling at his feet.Turning away from the world, I have become the servant of the Saints; I fear them/Maya. ||2|| I shall be released from this world, when I stop clinging to Maya, which is the name of the power which causes us to be born; renouncing it, I will obtain the Blessed Vision of the God. ||3|| That humble being, who performs devotional worship in this way, is rid of all fear. Says Naam Dev, why are you wandering around out there? This is the way to find God. ||4||2||-----Namdev, Raag Dhanasari, AGGS, Page, 693

No comments: